M.2-ssd via chips­et of cpu

C’t Magazine - - Praktijk | Pcie-ssd's: Configuratie -

PCIe-slots voor ssd's zijn op de mees­te moe­der­bor­den ver­bon­den met de chips­et of­te­wel Plat­form Con­trol­ler Hub (PCH). De be­treen­de PCIe-da­ta­lij­nen kun­nen dan niet wor­den ge­bruikt voor SA­TA 6G-da­ta­over­dracht. Maar een M.2-ssd kan ook op een adap­ter­kaart ge­plaatst wor­den in een PCIe-slot, al dan niet recht­streeks ver­bon­den met de cpu. In dat ge­val blij­ven er min­der da­ta­lij­nen over voor de gra…is­che kaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.