Cru­ci­al BX300

C’t Magazine - - Test | Sata-ssd's -

Cru­ci­al heeft met de BX300 een goed pro­duct af­ge­le­verd. Ten op­zich­te van de niet zo ge­lief­de voor­gan­ger (BX200) is de ssd nu voor­zien van MLC-ge­heu­gen, waar­mee hij ook erg snel schrijft; met maxi­maal 520 MB/s is het van de 500GB­mo­del­len de snel­ste.

Zo­als ge­brui­ke­lijk staat de groot­te van de DRAM- en SLC-ca­che in ver­hou­ding tot de ca­pa­ci­teit van de ssd; bij ons ge­test exem­plaar met 480 GB be­draagt dat 512 MB aan DRAM en zo'n 16 GB aan SLC-ca­che. Qua schrij­ven is de in­vloed van de ca­che niet be­pa­lend. De ssd schrijft ook erg snel als de schijf bij­na vol is. Mo­men­teel is de ssd nog duur­der dan de be­te­re MX300. schrijft snel laag ver­bruik bij stand-by duur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.