Phi­lips 55POS9002

C’t Magazine - - Smart-tv’s Met 4k En Hdr | Test -

Net als de toe­stel­len van LG en Pa­naso­nic heeft de oled-tv van Phi­lips een slechts 5 mm dik dis­play. Ach­ter­op het scherm zit­ten am­bi­light-leds aan de bo­ven- en zij­kan­ten die de muur ach­ter de te­le­vi­sie ver­lich­ten met kleu­ren die bij het vi­deo­beeld pas­sen. In de ge­hoor­test pres­teert de Phi­lips-tv niet goed: de plat­te sub­woofer in de ach­ter­kant van de tv is te on­diep voor een over­tui­gen­de weer­ga­ve van la­ge to­nen.

Han­dig: al­le vier de hm­di­in­gan­gen heb­ben een Au­dio Re­turn Chan­nel (ARC). Al­leen HD­MI 1 en 2 on­der­steu­nen de uit­ge­brei­de kleur­ruim­te voor HDR. Voor ana­lo­ge av­sig­na­len wor­den een com­po­nen­ten een au­dio­k­a­bel mee­ge­le­verd. Met een klei­ne joy­stick ach­ter­op het ap­pa­raat stel je het toe­stel in.

Op de ach­ter­kant van de wat on­o­ver­zich­teljke in­fra­rood-af­stands­be­die­ning zit een toet­sen­bord met een klei­ne vier­punts­druk­toets. Om die te ge­brui­ken, moet je de af­stands­be­die­ning ex­tra via blue­tooth aan het toe­stel kop­pe­len. Dat gaat met één toets­druk.

Je kunt de zen­der­lijst om­slach­tig op de te­le­vi­sie fil­te­ren en sor­te­ren of veel mak­ke­lij­ker op een pc be­wer­ken. Om­dat de pro­gram­ma's die je aan de maxi­maal acht fa­vo­rie­ten­lijs­ten toe­voegt nieu­we ka­naal­num­mers krij­gen, kun je ze di­rect met de cij­fer­toet­sen se­lec­te­ren. Voor elk van de in­stel­lin­gen­me­nu's van de An­droid-TV-in­ter­fa­ce zit er een knop op de af­stands­be­die­ning, wat ver­war­rend werkt. De smartpho­ne app 'MyRe­mo­te' is al­leen ge­schikt als nood­af­stands­be­die­ning. am­bi­light af­stands­be­die­ning toet­sen­bord dimt hel­de­re stills ma­tig ge­luid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.