SMB1 on­der Win­dows 10 ac­ti­ve­ren

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

? In c't 10/2017 p.144 staat be­schre­ven hoe je SMB1 in Win­dows 10 kunt de­ac­ti­ve­ren. Ik heb dat voor de lol eens ge­daan, maar daar­door heb ik de ver­bin­ding met mijn OS/2-ser­ver (eCS 2.1 GA) met Sam­ba 3.0.37 eCS ge­kild. Om­dat een up­gra­de van Sam­ba op de eCS-ser­ver een flin­ke klus is

en het ook niet dui­de­lijk is of er iets an­ders dan SMB1 ge­bruikt wordt, moet ik dit in Win­dows 10 hoe dan ook weer ac­ti­ve­ren. Hoe doe ik dat?

! Voer in de Po­werShell het vol­gen­de com­man­do uit:

Ena­ble-Win­dowsOp­ti­o­nalFe­a­tu­re

-On­li­ne -Fe­a­tu­reNa­me smb1­pro­to­col

Daar­na moet SMB1 weer ac­tief zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.