Mo­du­lai­re dro­ne: Ma­ke­block Air­block-dro­ne

De Air­block Dro­ne van Ma­ke­block is leuk speel­goed voor een eer­ste ken­nis­ma­king met een dro­ne en kan ook tot ho­ver­craft wor­den om­ge­to­verd.

C’t Magazine - - Inhoud -

Door het mo­du­lai­re con­cept heb je het (lucht)vaar­tuig in een hand­om­draai ge­bouwd. Voor de be­stu­ring moet je de app Ma­ke­block in­stal­le­ren die via blue­tooth con­tact maakt. Na­vi­ge­ren doe je in al­le­drie de mo­di (lucht, wa­ter, land) met twee stuur­krui­zen. Daar­naast kun je bij­zon­de­re ver­rich­tin­gen uit­voe­ren zo­als een S-be­we­ging (als ho­ver­craft op land) of een cir­kel (dro­ne). Je kunt ook zelf be­we­gin­gen pro­gram­me­ren.

Voor vlie­gen en (ge­lijk­vloers) rij­den werkt een har­de on­der­grond voor de ul­tra­so­ne sen­sors aan de on­der­kant het best. De pro­pel­ler­kap­jes moet je ver­wij­de­ren als je de lucht in wilt. An­ders werd op­stij­gen een moei­lij­ke klus. Bij aan­zet­ten wa­ren de ven­ti­la­tors nog am­per hoor­baar, maar dat ver­an­der­de zo­dra de dro­ne in be­we­ging kwam. Het ge­luid heeft wat weg van een lui­de mug.

De Air­block is aar­dig voor een eer­ste dro­ne-ge­voel, maar blijkt ook een kwets­baar licht­ge­wicht. Func­ti­o­neel is het (ta­me­lijk du­re) speel­goed even­eens niet, waar­door de lol op lan­ge­re ter­mijn min­der kan wor­den – of je moet het cre­a­tie­ve van het mo­du­lai­re sys­teem en het pro­gram­me­ren leuk vin­den. De ac­cu hield het bij on­ze test zo'n tien vlieg­mi­nu­ten vol. Bij de link hier­on­der staan on­ze lm­pjes van de dro­ne in ac­tie. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.