High-speed SSD's

C’t Magazine - - Inhoud -

Snel­le PCIe-ssd's ko­men qua prijs steeds dich­ter bij de lang­za­me­re sa­ta-mo­del­len. Maar ze ko­men al­leen tot be­te­re pres­ta­ties als ze in het juis­te slot zit­ten en de BIOS-in­stel­lin­gen op­ti­maal zijn. Daar­naast is de prak­tijk­snel­heid af­han­ke­lijk van de soft­wa­re. Ter ver­ge­lij­king tes­ten we ook sa­ta-ssd's en we heb­ben een faq over dia­gno­se toe­ge­voegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.