Knut­sel-lap­top

C’t Magazine - - Lifestyle -

De Rasp­ber­ry Pi is leuk om mee te knut­se­len, maar com­pleet met voe­ding, toet­sen­bord en­zo­voort sleep je zo een he­le ver­za­me­ling spul­len mee. Dat gaat mak­ke­lij­ker met een kant-en-kla­re op­los­sing zo­als de nieuw­ste pi-top. In ver­ge­lij­king met de vo­ri­ge ver­sie heeft die een gro­ter toet­sen­bord, een 14-inch Full HD-scherm en een ac­cu die 6 tot 8 uur mee moet gaan. Het track­pad be­vindt zich nu on­der het toet­sen­bord.

Een Pi in­bou­wen maakt het wat las­ti­ger om je ei­gen elek­tro­ni­ca-pro­jec­ten er­aan te kop­pe­len. Bij de nieuw­ste uit­voe­ring van de pi-top kun je het he­le toet­sen­bord weg­schui­ven. Het ap­pa­raat wordt ge­le­verd met een com­ple­te 'In­ven­tor's Kit' met on­der an­de­re ver­schil­len­de leds, weer­stan­den, knop­pen, een na­bij­heids­sen­sor, mi­cro­foon en spea­ker­mo­du­le. Maar je zou net zo goed je ei­gen elek­tro­ni­ca­pro­jec­ten kun­nen bou­wen.

pi-top.com • van­af 320 dol­lar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.