He­te muis

C’t Magazine - - Lifestyle -

Of je nu de se­rie Ga­me of Thro­nes volgt of niet: Win­ter is co­ming. Dat be­te­kent weer kou­de han­den, iets waar veel men­sen so­wie­so last van heb­ben ach­ter de pc. Of mis­schien zit je net on­der een roos­ter van de air­co op het werk. In zo'n ge­val is de ver­warm­de muis van Va­lueRays een ide­a­le ac­ces­soi­re. Het ap­pa­raat heeft een in­ge­bouwd ver­war­mings­ele­ment­je met drie stan­den (high/low/ off). Je moet hem wel aan­slui­ten op een usb-poort van je pc of op een usb-hub met voe­ding.

Los van de func­tie om je hand te ver­war­men is het een vrij stan­daard muis. Hij heeft twee knop­pen, een scrol­wiel dat ook als der­de knop ge­bruikt kan wor­den en een op­ti­sche sen­sor met een re­so­lu­tie van 800 dpi. De scha­ke­laar om de ver­war­ming te re­ge­len is in de usb-ka­bel ver­werkt. Het mo­del is sym­me­trisch, dus je kunt af en toe van hand wis­se­len om al­le­bei je han­den op te war­men.

he­a­ted­mou­se.com • 27 dol­lar (ama­zon.com, in­cl. ver­zen­ding)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.