Vol­le blaas

C’t Magazine - - Apps -

An­droid, iOS (gra­tis) Het over­komt ons al­le­maal wel eens. Je moet no­dig naar het toi­let, maar je be­vindt je mid­den in een (gro­te) stad of win­kel­cen­trum waar je niet be­kend bent. En er is geen ca­fé of res­tau­rant in de buurt te be­ken­nen. Geen nood, de Flush-app van Sam Rus­ton kan niet al­leen een open­baar toi­let in je om­ge­ving vin­den, maar geeft ook het pre­cie­ze adres met in­struc­ties en een kaart om je de kort­ste weg er­naar toe te wij­zen. Bo­ven­dien krijg je te zien of je moet be­ta­len en of het toi­let toe­gan­ke­lijk is voor in­va­li­den. De da­ta­ba­se be­vat ruim 190.000 toi­let­ten. De gra­tis app heeft on­der­aan een (niet hin­der­lijk) re­cla­me­balk­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.