Bit­coin-han­del­pa­ra­dijs

C’t Magazine - - Websites -

htt­ps://bit­coi­n­i­ty.org Als je in Bit­coins han­delt, kun je bij Bit­coi­n­i­ty nut­ti­ge in­for­ma­tie vin­den. On­der 'mar­kets' zie je de koers­ont­wik­ke­ling met be­trek­king tot ver­schil­len­de va­lu­ta zo­als de Ame­ri­kaan­se dol­lar, de Eu­ro, de Yen en het Brit­se pond. Na een klik op 'WTF?" krijg je bij elk ele­ment uit­leg en on­der 'da­ta' kun je een he­le­boel spe­ci­a­le dia­gram­men op­roe­pen die nog meer in­zich­ten in de toe­kom­sti­ge koers kun­nen ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.