Marshall mul­ti­room-luid­spre­kers

C’t Magazine - - Inhoud -

Gi­taar­ver­ster­ker­fa­bri­kant Marshall brengt zijn le­gen­da­ri­sche de­sign naar een se­rie spea­kers die via wi i mu­ziek af­spe­len.

Marshall heeft nu ook drie mul­ti­room­spea­kers, de Ac­t­on, Stan­mo­re en Wo­burn. Wij heb­ben de klei­ne Ac­t­on en de gro­te Wo­burn in huis ge­haald.

Ze zijn ver­krijg­baar in zwart of crè­me wit, en vorm­ge­ge­ven als klei­ne­re Marshall­gi­taar­ver­ster­kers, tot en met de vier draai­knop­pen bo­ven­op. Die zijn net als de rest van het ap­pa­raat hoog­waar­dig af­ge­werkt en je stelt er het vo­lu­me, de bas en de mid­den/ho­ge to­nen mee in. Een wel­ko­me op­tie om het ge­luid aan de mu­ziek en je smaak aan te pas­sen. De vier­de knop dient als bron­se­lec­tie­knop voor aux-in, blue­tooth of wi­fi. Aan de ove­ri­ge ze­ven po­si­ties kun je streams toe­wij­zen, zo­als je favoriete in­ter­ne­t­ra­dio­sta­ti­on of Spo­ti­fy play­lists. De ap­pa­ra­ten zijn niet por­ta­ble: ze wer­ken al­leen met de stek­ker in het stop­con­tact.

De ver­bin­ding met je wi­fi­net­werk maak je via Air­play of Chro­me­cast. Marshall biedt een ei­gen app. Die is wat ka­rig en wij moesten re­gel­ma­tig naar Goog­le Ho­me te­rug­grij­pen om de ver­bin­ding te her­stel­len of in­stel­lin­gen te wij­zi­gen. Dat je met twee apps moet wer­ken geeft het ge­voel dat het be­die­nings­con­cept nog niet he­le­maal is uit­ge­rijpt.

Het ge­luid mag er zijn. Met na­me de klei­ne Ac­t­on biedt een mooi, uit­ge­wo­gen ge­luids­beeld voor zijn for­maat Bij de gro­te Wo­burn is al­les meer: die­pe­re bas­sen, een bre­der ge­luid en hij kan voor­al heel hard. Daar­door heb je wel het ge­voel dat je meer moet doen om het ge­luid te tem­men, zo­dat het aan je voor­keu­ren vol­doet. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.