Ver­geet wacht­woor­den

C’t Magazine - - Vaste rubrieken -

Nie­mand houdt van Ing3\/\/1kk#ld3 W@cHtw()0rd3n die niet te ont­hou­den zijn. Ge­luk­kig kun­nen veel van de ver­ve­len­de wacht­woord­ei­sen de prul­len­bak in. We leg­gen uit wel­ke ei­sen wel nut­tig zijn en hoe je je be­lang­rij­ke ac­counts af­schermt met 2FA. En we heb­ben een groot aan­tal wacht­woord­ma­na­gers ge­test.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.