Nieuw Ne­der­lands be­taal­sys­teem: OK

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Van­af de­ze maand wordt het nieu­we Ne­der­land­se mo­bie­le be­taal­sys­teem OK be­schik­baar. Dit is een al­les­in­1­op­los­sing waar­door je met één app mo­biel kunt be­ta­len en au­to­ma­tisch je klan­ten­pas van de win­kel wordt be­nut. Het maakt niet uit wel­ke smartpho­ne of bankrekening je hebt. Je kunt ver­schil­len­de bank­re­ke­nin­gen op­slaan. Je se­lec­teert eerst de ge­wens­te bank­pas in de app en keurt de be­ta­ling goed. Bij on­li­ne be­ta­lin­gen hoef je geen apar­te lo­gin voor de si­te meer te ge­brui­ken en je adres­ge­ge­vens voor af­le­ve­ring staan al in de app. Bij de start wor­den 5000 OK­be­taal­pun­ten be­schik­baar, eind dit jaar moe­ten dat 15.000 stuks zijn. Via de app log je in bij al­le aan­ge­slo­ten part­ners met één en­ke­le ac­count.

Niet al­leen het be­ta­len wordt mak­ke­lij­ker, maar ook je klan­ten­kaar­ten wor­den be­heerd. Er wordt ge­con­tro­leerd of er een kor­tings­ac­tie geldt en je spaar­pun­ten wor­den au­to­ma­tisch bij­ge­schre­ven. Al je aan­koop­be­wij­zen wor­den over­zich­te­lijk be­waard, net als bij­voor­beeld aan­ge­koch­te tic­kets. On­der de be­drij­ven die dit aan­bie­den zit­ten de su­per­mark­ten Coop, DEEN, Disk SPAR en De­kaMarkt, en on­li­ne doen FonQ, Tra­vel­deal en de­on­li­ne­dro­gist.nl mee. Ove­ri­ge part­ners zijn Kar­wei, Praxis en Mul­tiVlaai. (avs)

Be­ta­len en di­rect je spaar­pun­ten­sal­do aan­vul­len of kor­ting krij­gen gaat snel en ge­mak­ke­lijk via het nieu­we Ne­der­land­se be­taal­sys­teem OK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.