Goed­ko­pe vi­deo­be­wer­king

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Ve­g­as Cre­a­ti­ve, een doch­ter van Ma­gix, heeft Ve­g­as Mo­vie Stu­dio 15 uit­ge­bracht. Net als de pro­fes­si­o­ne­le va­ri­ant Ve­g­as Pro on­der­steunt Stu­dio 15 4K-be­wer­king, gpu-ver­snel­ling via In­tel QuickSync Vi­deo en de stan­daard HEVC (High Ef­fi­en­cy Vi­deo Co­ding). Ve­g­as Pro biedt daar­naast ook pro­jectar­chi­ve­ring, be­wer­kin­gen met ho­ge­re kleur­diep­tes, een iPad-app en ex­por­te­ren met ho­ge bi­tra­te.

Bij Ve­g­as Mo­vie Stu­dio 15 kun je be­pa­len wel­ke scha­kel­vlak­ken ge­toond moe­ten wor­den. Ven­sters zijn nu aan te doc­ken. Een snel­start-ven­ster moet het voor be­gin­ners stap voor stap mak­ke­lij­ker ma­ken. Daar­bij gaat het on­der meer om splits­creen-, pic­tu­re-in-pic­tu­re- en free­ze-ef­fec­ten. Ve­g­as Mo­vie Stu­dio 15 kost 39,99 eu­ro. De sui­te in­clu­sief Mu­sic Ma­ker, de au­dio­mas­te­ring­plug-in iZo­to­pe RX Ele­ments, het vi­deo-ef­fect­pro­gram­ma van HitFilm en Bo­ris FX kost 119,99 eu­ro. Dat is een be­dui­dend stuk min­der dan de 600 eu­ro voor Ve­g­as Pro. (nkr)

Ve­g­as Mo­vie Stu­dio 15 is een goed­ko­pe vi­deo-edi­tor die de con­cur­ren­tie met Ado­be Pre­mie­re Ele­ments wel aan­kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.