Edu­ca­tie­ve iPad

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Ap­ple heeft op een re­cent event voor het on­der­wijs een nieu­we iPad ge­pre­sen­teerd. De­ze 'iPad 2018' lijkt erg veel op de voor­gan­ger uit 2017. Het 9,7-inch scherm lijkt iden­tiek (niet ge­la­mi­neerd, zon­der Tru­eTo­ne en 3D Touch), maar er zit wel iets nieuws in ver­stopt: dank­zij de in­ge­bouw­de Touch-sen­sor biedt de iPad 2018 on­der­steu­ning voor de Ap­ple Pen­cil. Dat was voor­heen voor­be­hou­den aan de iPad-Pro-mo­del­len. De Pen­cil moet je er dan wel los bij aan­schaf­fen. De prijs van de iPad 2018 ligt iets la­ger dan van de iPad 2017, en de prijs van de Ap­ple Pen­cil is ver­laagd naar € 99. Spe­ci­a­le kor­tin­gen en een aan­tal on­der­wijs­ge­rich­te apps moe­ten de iPad 2018 voor on­der­wijs­in­stel­lin­gen ex­tra in­te­res­sant ma­ken. Tij­dens het event werd ook een goed­ko­per al­ter­na­tief voor de Ap­ple Pen­cil ge­pre­sen­teerd dat werkt met de iPad 2018: de Lo­gi­tech Cray­on (49 dol­lar in de VS). Die is al­leen niet druk­ge­voe­lig en oogt wat lom­per. Hij moet net als de Ap­ple Pen­cil apart op­ge­la­den wor­den.

De A10-chips­et in de iPad 2018 is een stuk snel­ler dan in het voor­gaan­de mo­del. Het is de­zelf­de chips­et als in de iPho­ne 7 en iPho­ne 7 Plus. De du­al­co­re 1,84GHzc­pu wordt op­ge­volgd door een quad­co­re 2,34GHz-cpu. Die is cir­ca 40% snel­ler en ook de gpu is zo'n 50% snel­ler. De 'bud­get' iPad doet daar­mee niet veel on­der voor de hui­di­ge iPad Pro-mo­del­len met A10X-chips­et. Voor be­zit­ters van een ou­de­re iPad is het daar­mee een in­te­res­san­te up­gra­de. De ca­me­ra’s voor en ach­ter zijn ech­ter iden­tiek aan de iPad 2017 en ou­de­re ap­pa­ra­ten. Ook de vin­ger­af­druk­sen­sor is de ou­de­re en re­la­tief tra­ge eer­ste ge­ne­ra­tie Touch ID (zo­als in de iPho­ne 5S). De ac­cu zou zo'n 10 uur ge­bruiks­duur moe­ten bie­den. Draad­loos op­la­den en snel­la­den ont­bre­ken, maar zijn voor een ta­blet min­der re­le­vant.

De nieu­we iPad is ver­krijg­baar in uit­voe­rin­gen met 32 GB of 128 GB op­slag­ruim­te en met of zon­der 4G. Prij­zen be­gin­nen van­af € 359 voor het 32 GB wi­fi­mo­del en lo­pen op tot € 579 voor het 128 GB 4G-mo­del. De iPad 2018 is er in zil­ver, spa­ce­grijs en goud – al neigt die laat­ste kleur wel wat naar ro­ze. Han­dig is ove­ri­gens dat de af­me­tin­gen iden­tiek zijn aan die van de iPad 2017 zo­dat hoes­jes en co­vers daar­van met­een pas­sen. (mdt)

De iPad 2018 is qua ui­ter­lijk na­ge­noeg iden­tiek aan de iPad 2017. De ver­schil­len zit­ten van bin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.