Af­ge­stor­ven ver­tak­kin­gen in de block­chain

C’t Magazine - - Nieuws | Bitcoin: verdwenen uit de blockchain -

Als meer­de­re mi­ners toe­val­lig of ex­pres bij­na te­ge­lij­ker­tijd het vol­gen­de gel­di­ge blok vin­den, splitst de block­chain zich. Wel­ke ver­tak­king over­leeft, hangt er van­af voor wel­ke er meer op­volg­blok­ken ge­von­den wor­den. Me­dio 2015 wer­den voor drie op­een­vol­gen­de blok­ken tel­kens twee op­los­sin­gen ge­von­den, voor­dat blok 364000 de be­slis­sing bracht en de bo­ven­ste ver­tak­king liet af­ster­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.