Lijf in beeld

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis) Met je ge­zond­heid be­zig zijn op je smartpho­ne is een he­le rits met apps bij­hou­den om daar van al­les in te log­gen. Een aan­tal zijn te kop­pe­len, en Gy­ro­sco­pe wil het mooie dash­board zijn voor al­les wat met je ge­zond­heid te ma­ken heeft: the new OS for the hu­man bo­dy. Door zo veel mo­ge­lijk da­ta­bron­nen te kop­pe­len krijg je een groot ge­heel aan da­ta wat is in te zien in da­ge­lijk­se, we­ke­lijk­se of (bij Pro) maan­de­lijk­se rap­por­ten. Via het Pro­lid­maat­schap krijg je er nog ex­tra op­ties bij zo­als slaap­trac­king en mood trac­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.