QR aan de kas­sa

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis) Een aan­tal Ne­der­land­se ban­ken is een sa­men­wer­king ge­start voor het mak­ke­lijk be­ta­len met je mo­biel via Pay­co­niq. Op dit mo­ment wer­ken de ING en Ra­bo­bank al met de app. Je kop­pelt je bankrekening en mo­bie­le num­mer. Daar­na kun je via het scan­nen van QR­co­des en in­voe­ren van je pin­co­de (of scan­nen van je vin­ger­af­druk) su­per­snel be­ta­len in on­li­ne en of­fli­ne win­kels en ca­fés of res­tau­rants.

Als je vrien­den ook Pay­co­niq ge­brui­ken kun je di­rect be­ta­len, bij­voor­beeld na een avond­je stap­pen. Er wordt op dit mo­ment nog ge­werkt aan een sto­re lo­ca­tor voor Ne­der­land. Voor Bel­gië werkt die al.

In de toe­komst kop­pel je al je klan­ten­kaar­ten om zo au­to­ma­tisch te spa­ren of kor­ting te krij­gen. Via de Pay­co­niq-web­si­te kun je je­zelf op­ge­ven om een be­richt te ont­van­gen zo­dra jouw bank door de app wordt on­der­steund.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.