Rest­jes op­ma­ken

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis) Er lig­gen wel wat op voed­sel ge­lij­ken­de items in de koel­kast, maar ja, wat moet je daar dan pre­cies mee? Hand­pick laat je se­lec­te­ren wel­ke etens­wa­ren je nog hebt lig­gen en toont je wat voor lek­ker eet­baars je daar van kunt bou­wen. Ide­aal voor als je in­spi­ra­tie­loos naar je koel­kas­t­in­houd aan het sta­ren bent. En de app biedt meer: het kan me­al­kits voor­stel­len waar­mee je snel meer­de­re ge­rech­ten maakt met een re­de­lijk be­perkt aan­tal in­gre­di­ën­ten. En je krijgt veel mooie en lek­ke­re ge­rech­ten in een feed voor­ge­scho­teld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.