Ter­raMas­ter F2-220 met OMV4

C’t Magazine - - Test | NAS: x86-netwerkopslag -

De Ter­raMas­ter F2-220 heb­ben we los van de test mee­ge­no­men, om te zien hoe een NAS met het NAS­be­stu­rings­sys­teem Open­me­dia­vault 4 pres­teert.

An­ders dan bij de ove­ri­ge test­kan­di­da­ten staat het be­stu­rings­sys­teem niet op de har­de schijf in het sys­teem, maar op een apart usb-me­di­um.

Om het stroom­ver­bruik be­ter te kun­nen ver­ge­lij­ken met de an­de­re ap­pa­ra­ten, heb­ben we in dit ge­val daar­om een usb-stick ge­bruikt en geen usb-ssd.

Het in­rich­ten via de brow­ser ver­loopt re­de­lijk recht­toe recht­aan, maar je moet er wel op re­ke­nen dat je zelf nog enig hand­werk moet ver­rich­ten. Om een draai­en­de Win­dows-sha­re te krij­gen, moet je bij­voor­beeld de schij­ven in een RAID plaat­sen, een be­stands­sys­teem ma­ken, map­pen aan­ma­ken voor sha­res en de­ze dan ver­vol­gens als SMB/ CIFS-sha­res in­rich­ten.

Bij an­de­re NAS-ap­pa­ra­ten wordt de ge­brui­ker door een wi­zard ge­heel aan de hand mee­ge­no­men en voert het ap­pa­raat ver­der al­les op de ach­ter­grond uit. De Ter­raMas­ter heeft zo'n wi­zard niet.

In plaats daar­van biedt het on­der­lig­gen­de De­bi­an 9 Li­nux al­le vrij­heid. De OMV-com­mu­ni­ty voegt bo­ven­dien con­ti­nu al­ler­lei nieu­we uit­brei­din­gen toe.  meer vrij­heid dank­zij OMV  ver­eist meer hand­werk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.