To­s­hi­ba N300

C’t Magazine - - Test | NAS: harde schijven voor NAS-systemen -

De klein­ste har­de schij­ven­fa­bri­kant heeft ook het klein­ste aan­bod: de N300-se­rie van To­s­hi­ba be­staat maar uit drie mo­del­len, van 4, 6 en 8 TB. De schij­ven zijn re­la­tief nieuw, maar ze zit­ten qua pres­ta­ties niet he­le­maal op het ni­veau van de mo­del­len van an­de­re fa­bri­kan­ten, die in­mid­dels al wat lan­ger op de markt zijn.

Als je op prijs­ver­ge­lij­kings­si­tes naar de N300 zoekt, dan kun je nog wel eens con­fuus ra­ken: de N300 is zo­wel in een bulk- als een re­tail­ver­sie ver­krijg­baar. Er zijng­een tech­ni­sche ver­schil­len. De bulk-ver­sies zijn meest­al iets goed­ko­per. Let wel op de ga­ran­tie­be­pa­lin­gen. snel re­la­tief duur id­le luid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.