Blur

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

Blur ver­hult je iden­ti­teit in­dien ge­wenst met be­hulp van een­ma­li­ge weg­werp-mail­adres­sen. Met een truc is het ons bij de test ge­lukt zelfs vei­li­ge no­ti­ties aan te ma­ken, ook al is niet in die func­tie voor­zien: klik in het dash­board bij een wil­le­keu­rig ac­count op het bal­lon­pic­to­gram, ver­wij­der op de no­ti­tie­pa­gi­na de fil­ters en maak een nieu­we no­ti­tie aan. een­ma­li­ge e-mail­adres­sen on­o­ver­zich­te­lij­ke brow­ser-add-on

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.