Dash­la­ne

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

Dash­la­ne biedt tij­dens het in­stal­le­ren aan om de wacht­woor­den van de brow­ser te im­por­te­ren. Als je da­ta­re­cords toe­voegt, kun je al­leen ba­sis­ge­ge­vens in­vul­len. Bij het na­be­wer­ken krijg je meer op­ties. Als je id-ge­ge­vens toe­voegt, krijg je zes maan­den voor af­loop van de gel­dig­heid een be­richt. On­li­ne aan­koop­be­wij­zen zijn au­to­ma­tisch en hand­ma­tig te be­wa­ren. mo­dern de­sign ar­chi­veert on­li­ne aan­koop­be­wij­zen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.