En­pass

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

En­pass be­waart de da­ta lo­kaal of syn­chro­ni­seert ze via gang­ba­re cloud­aan­bie­ders en via We­bDAV/ Own­cloud. Naast in­log­ge­ge­vens, vei­li­ge no­ti­ties en be­taal­ge­ge­vens kun je bij En­pass via sja­blo­nen ook ver­ze­ke­rings- en vlucht­ge­ge­vens en ho­tel­re­ser­ve­rin­gen kwijt. Dan heb je al­le da­ta cen­traal di­gi­taal in plaats van op al­ler­lei ver­schil­len­de lo­ca­ties. syn­chro­ni­se­ren via We­bDAV geen ge­brui­kers­ac­count no­dig

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.