Kas­pers­ky Pass­word Ma­na­ger

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

De Kas­pers­ky Pass­word Ma­na­ger heeft een bij­zon­der han­di­ge func­tie: als je je voor een nieu­we web­dienst re­gi­streert, her­kent de soft­wa­re de wacht­woord­vel­den en wordt een wacht­woord­ge­ne­ra­tor toe­ge­voegd. Dat mi­ni­ma­li­seert het ri­si­co van te mak­ke­lij­ke wacht­woor­den. Je hoeft dan niet naar de ap­pli­ca­tie om een wacht­woord te ge­ne­re­ren en ko­pi­ë­ren. goe­de wacht­woord­ge­ne­ra­tor geen twee­f­ac­to­r­au­then­ti­ca­tie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.