KeePass

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

Een ac­tie­ve com­mu­ni­ty ont­wik­kelt voort­du­rend uit­brei­din­gen voor KeePass. Het heeft dan ook met af­stand de om­vang­rijk­ste im­port­mo­ge­lijk­he­den van de ge­tes­te wacht­woord­ma­na­gers. KeePass lijkt in het be­gin on­o­ver­zich­te­lijk door de ve­le op­ties. Dan moet je even zoe­ken voor je bent waar je wilt zijn. KeePass is dan ook he­le­maal aan je ei­gen wen­sen aan te pas­sen. veel uit­brei­din­gen syn­chro­ni­sa­tie in ei­gen hand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.