Pass­word De­pot

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

Bij Pass­word De­pot kun je de lo­ca­tie van de da­ta­ba­se zelf kie­zen: naast het lo­kaal op­slaan kun je kie­zen uit Drop­box, Goog­le Dri­ve, OneDri­ve, Box, HiDri­ve en een in­ter­net­ser­ver. Als je de da­ta al­tijd bij je wilt heb­ben, kun je de da­ta­ba­se op een usb­stick zet­ten. Pass­word De­pot eist als eni­ge in de test een url-in­voer met 'htt­ps://' dan wel 'http://' – dat ver­geet je vaak. lo­ka­le in­stal­la­tie on­dui­de­lijk url-for­maat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.