Stic­ky Pass­word

C’t Magazine - - Test | Vergeet wachtwoorden: wachtwoordmanagers -

Bij de wacht­woord­ma­na­ger Stic­ky Pass­word kies je tus­sen lo­kaal syn­chro­ni­se­ren, dus bin­nen het lo­ka­le net­werk, en cloud­syn­chro­ni­sa­tie. Ook al zie je het niet met­een, je kunt bij Stic­ky Pass­word ook be­taal­ge­ge­vens ach­ter­la­ten – dat zit ver­stopt bij de vi­si­te­kaart­jes. Om toe­gang tot de wacht­woord­kluis te be­per­ken, kun je aan­mel­din­gen van on­be­ken­de ap­pa­ra­ten blok­ke­ren. om­vang­rij­ke in­stel­lin­gen syn­chro­ni­se­ren bij lo­kaal net­werk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.