Ne­a­to Bot­vac D5

C’t Magazine - - Test | Stofzuigrobots -

Aan de D5 van Ne­a­to is te zien dat er wordt sa­men­ge­werkt met Vor­werk. De bouw­kwa­li­teit is oké, maar net wat min­der dan bij de VR200. De op­vang­bak voor stof is bij­voor­beeld min­der de­ge­lijk en het zui­gen rij­ge­luid is wat meer in­drin­gend dan bij de VR200.

De werk­wij­ze bij het schoon­ma­ken lijkt op die van de Vor­werk. Eerst stof­zuigt hij aan de ran­den, daar­na gaat hij el­ke ruim­te af in ba­nen. De Bot­vac D5 deelt gro­te ruim­tes in af­zon­der­lij­ke zo­nes in. Hij rijdt om hin­der­nis­sen heen en daar­na wordt de oor­spron­ke­lij­ke rou­te weer her­vat.

Met meu­bels was hij in de stan­daard in­stel­ling niet zo sub­tiel. Door het ont­bre­ken van front­sen­so­ren botste hij va­ker op vol­le snel­heid te­gen een meu­bel­stuk aan. En om­dat hij door zijn rech­te voor­kant bij het draai­en uit­steekt stoot hij in krap­pe hoe­ken va­ker te­gen de plin­ten dan an­ders zuig­ro­bots.

De schoon­maak­ron­de ging een stuk be­ter na­dat we in de app de Ex­tra Ca­re-mo­dus had­den in­ge­steld. Daar­mee na­vi­geer­de hij zo zorg­vul­dig door de wo­ning dat hij vrij­wel geen en­kel meu­bel­stuk raak­te. Het na­deel daar­bij was dat hij zich niet in klei­ne hoek­jes meer druk­te, ook zel­den meer on­der stoe­len door reed en al­tijd twee cen­ti­me­ter af­stand hield van wan­den. Dit le­ver­de dus meer niet ge­stof­zuigd op­per­vlak op.

Via de app kun je het vloer­plan van de ruim­tes en de eer­de­re stof­zuig­ron­des in­zien en schoon­maak­tij­den plan­nen.  goe­de na­vi­ga­tie  be­taal­baar  geen front­sen­so­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.