Bo­ven­dien:

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

La­ser-all-in-on­es

Voor min­der dan 500 eu­ro koop je al een all-in-one la­ser­prin­ter met du­plex­func­tie, tou­chs­creen­be­die­ning en pro­fes­si­o­ne­le ko­pi­eer- en scan­mo­ge­lijk­he­den. Met hun ho­ge print­vo­lu­mes en uit­breid­ba­re pa­pier­voor­ra­den zijn ze ook ge­schikt voor klei­ne werk­groe­pen.

Rei­zen on­li­ne boe­ken

Op in­ter­net kun je je ei­gen va­kan­tie bij el­kaar klik­ken en de bes­te vlucht boe­ken, het leuk­ste ho­tel uit­zoe­ken en een mooie huur­au­to kie­zen. Dat ver­hoogt de voor­pret aan­zien­lijk. We ge­ven je een aan­tal tips om van het on­li­ne boe­ken echt een avon­tuur te ma­ken – ook na­n­ci­eel.

Back-upsoft­wa­re voor Win­dows

Je kunt je fo­to's en do­cu­men­ten en der­ge­lij­ke wel el­ke dag op een usb-stick zet­ten, maar als de har­de schijf van je pc dan ka­pot­gaat, kun je als­nog niet door­wer­ken. We heb­ben een aan­tal back-up­pro­gram­ma's ge­test voor Win­dows en be­stan­den om te kij­ken of ze hun geld waard zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.