Deep­fa­kes

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

Vi­deo's zijn in te­gen­stel­ling tot fo­to's moei­lijk te ma­ni­pu­le­ren. Door ma­chi­ne-le­arning wordt dat mak­ke­lij­ker: met een 'deep­fa­ke'-script kun je een ge­zicht in een vi­deo ver­van­gen door een an­der. Die tech­niek is po­pu­lair ge­wor­den door, hoe kan het ook an­ders, de por­no-in­du­strie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.