FreeOf­fi­ce 2018

C’t Magazine - - Nieuws | Software - www.ct.nl/soft­link/1807010

SoftMa­ker heeft de gra­tis va­ri­ant van zijn of­f­ice­pak­ket bij­ge­werkt naar de ver­sie van SoftMa­ker Of­fi­ce 2018. FreeOf­fi­ce be­staat uit het tekst­pro­gram­ma Tex­tMa­ker, het spread­sheet­pro­gram­ma PlanMa­ker en het pre­sen­ta­tie­pro­gram­ma Pre­sen­ta­ti­ons.

Al­le drie de pro­gram­ma's heb­ben nu een lin­tin­ter­fa­ce, maar je kunt al­tijd nog te­rug naar de ou­de lay­out met klas­sie­ke me­nu's en werk­bal­ken met pic­to­gram­men. De func­tie­om­vang van de pro­gram­ma's werd voor de gra­tis ver­sie wel in­ge­perkt, maar biedt nog steeds al­le tools om een­vou­di­ge teksten, spread­sheets en pre­ sen­ta­ties te be­wer­ken. Bij

Tex­tMa­ker ont­bre­ken dan on­der an­de­re func­ties voor het in­voe­gen van de voet­no­ten en de sce­na­rio's. De gra­tis ver­sie van Pre­sen­ta­ti­ons kan sli­de­shows niet als vi­deo ex­por­te­ren.

FreeOf­fi­ce is er voor Win­dows en Li­nux en mag zo­wel par­ti­cu­lier als be­drijfs­ma­tig ge­bruikt wor­den. Een macOS­ver­sie moet la­ter dit jaar vol­gen.

De in­ter­fa­ce van FreeOf­fi­ce 2018 lijkt nu meer op die van an­de­re of­f­ice­pak­ket­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.