Bier hier

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis) Bier drin­ken is leuk, bier drin­ken met vrien­den is nog leu­ker. Lek­ker bier is dan wel een ver­eis­te, min of meer. Keu­ze ge­noeg, maar om ze nu al­le­maal zelf te gaan pro­be­ren is mis­schien iets te veel van het goe­de. Ge­luk­kig is er ook hier weer een mooie app voor be­dacht: Un­tap­pd. Zo­dra je een bier­tje ach­ter­over slaat in een leuk ca­fé of eet­tent­je, geef je daar een sco­re aan. De­ze ken­nis kun je dan weer de­len met je vrien­den. Via de tren­ding beers of top ra­ted beers kies je snel­ler een lek­ker drank­je uit. De app daagt je ook uit om je bier­smaak­pa­let te ver­bre­den: met het drin­ken van ver­schil­len­de soor­ten bier un­lock je bad­ges. Je kunt ook zoe­ken in je buurt naar een leu­ke tent om wat te gaan drin­ken, met daar­bij welk bier ze pre­cies op de tap heb­ben.

Ont­dek nieu­we bie­ren, geef bie­ren die je pro­beert een cij­fer en ont­dek net zo lek­ke­re an­de­re bie­ren: un­tap­pd maakt bier drin­ken nog so­ci­a­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.