Snel­le snaps

C’t Magazine - - Websites - https://sna­pi­to.com

Eenvoudig een screenshot ma­ken van een vol­le­di­ge web­pa­gi­na hoeft geen hand­ma­tig ge­doe of ge­puz­zel meer te zijn en aan el­kaar plak­ken van los­se screenshots.

Sna­pi­to is een on­li­ne tool die na het in­vul­len van de url van de ge­wens­te web­si­te, au­to­ma­tisch de si­te laadt en er een plaat­je van schiet in ho­ge kwa­li­teit. De com­ple­te pa­gi­na tot he­le­maal het ein­de on­der­aan wordt dan één ge­heel. Het ori­gi­neel is te down­lo­a­den. Een lin­kje naar de af­beel­ding op het web via sna­pi­to's ei­gen stor­a­ge is met een druk op de knop te ko­pi­ë­ren, plus een ima­ge-url om het plaat­je te de­len of em­bed­den (ima­ge­link). De groene Snap-knop verbergt ook nog op­ties om het plaat­je van de url als pdf op te slaan of di­rect naar Pin­te­rest te pos­ten. Via het tand­wiel stel je on­der an­de­re de re­so­lu­tie in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.