Pixlr

C’t Magazine - - Aankoopadvies | Fotobewerking -

Als je ge­wend bent om met la­gen en mas­kers te wer­ken, zit je bij Pixlr goed. De app van Au­to­desk speelt leen­tje­buur bij Pho­to­shop voor de toets­com­bi­na­ties. De tool­boxen be­vat­ten net als het gro­te voor­beeld func­ties om te ver­don­ke­ren of op te lich­ten en een tool die vlek­jes en kras­sen met een muis­klik re­tou­cheert. De ver­loop­cur­ve heeft een grijs­waar­de­pi­pet ge­kre­gen.

Bij het be­wer­ken loopt je al snel te­gen be­per­kin­gen aan. Pixlr biedt maar een paar blen­ding-op­ties, geen niet-de­struc­tie­ve la­gen en slechts be­perk­te op­ties voor mas­kers. De Ne­der­land­se ver­ta­ling is op ver­schil­len­de pun­ten weg­ge­val­len, waar­door het pret­ti­ger werkt om dan maar he­le­maal in het En­gels te wer­ken.

En dan is er nog iets wat ei­gen­lijk niet meer van de­ze tijd is: de tool ver­eist Ado­be Flash. Pixlr re­a­geert enorm traag op pen­seel­stre­ken en dat maakt het wer­ken er­mee erg on­aan­ge­naam.

erg Pho­to­shop-ach­tig

re­a­geert traag

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.