Li­te­ra­tuur

C’t Magazine - - Praktijk | Windows PE - www.ct.nl/soft­link/1807114

[1] Axel Vahl­diek, Start as­sis­ten­tie, Hoe Win­dows

start­pro­ble­men zelf op­lost, c’t 4/2018, p.44

[2] Axel Vahl­diek, Help de hulp, Con­tro­leer en re­pa­reer Win­dows RE, c’t 4/2018, p.49

[3] Jan Sch­üßler, Vang­net­ten, Back-up­pro­gram­ma's

voor Win­dows, c’t 6/2018, p.116

[4] Axel Vahl­diek, Ty­pen en knip­pen, Par­ti­ti­o­ne­ren met pro­gram­ma's van Win­dows – deel 2: Disk­part, c’t 5/2018, p.108

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.