Goedkope No­kia's

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Het merk No­kia tim­mert sinds het door HMD Glo­bal is over­ge­no­men ink aan de weg met zijn smartpho­nes en staat qua markt­aan­deel in­mid­dels in de Eu­ro­pe­se top 5. Een goe­de prijs-pres­ta­tie­ver­hou­ding, een bij­na scho­ne An­droid en re­gel­ma­ti­ge up­da­tes heb­ben bij­ge­dra­gen aan een her­op­le­ving van het merk. No­kia heeft be­loofd al­le vanuit HMD uit­ge­brach­te smartpho­nes te zul­len up­da­ten naar An­droid P. Dat zal so­wie­so gel­den voor de nieu­we No­kia 3.1 en 5.1 om­dat die in Goog­les An­droid One­pro­gram­ma zit­ten. De No­kia 2.1 is het eer­ste toe­stel van de fa­bri­kant met An­droid Go.

De No­kia 5.1 is met 200 eu­ro het duur­ste toe­stel. Het heeft een 5,5"-scherm in 18:9 for­maat met 2180 × 1080 pixels en re­la­tief dun­ne ran­den van 2 mm. De vin­ger­af­druks­can­ner zit op de ach­ter­kant. Een oc­ta­co­re He­lio P18-cpu (tot 2 GHz), 2 GB RAM en 16 GB op­slag­ruim­te (uit­breid­baar via mi­croSD) vol­doen voor al­le­daags ge­bruik. Ver­de­re zijn er een 16-me­ga­pixel­ca­me­ra, NFC, Blue­tooth 4.2, 5GHz-wi en ui­ter­aard 4G. Voor 30 eu­ro ex­tra is er ook een uit­voe­ring met 3 GB RAM en 32 GB op­slag­ruim­te, maar die heb­ben we in Ne­der­land­se shops nog niet ge­zien.

De No­kia 3.1kost zo'n 150 eu­ro en heeft een klei­ner 5,2"-scherm met 1440 × 720 pixels. Ook de pro­ces­sor is een stap te­rug met 4 co­res op 1,5 GHz. Qua RAM en op­slag­ruim­te biedt No­kia de­zelf­de twee uit­voe­rin­gen als bij de No­kia 5.1 met on­der­steu­ning voor mi­croSD. De hoofd­ca­me­ra heeft 13 me­ga­pixels. Voor een der­ge­lijk goed­koop toe­stel zijn de aan­we­zi­ge gy­ro­scoop (voor VR) en Blue­tooth 5.0 bij­zon­der.

De No­kia 2.1 heeft een 16:9, 5,5"-scherm met 1280 × 720 pixels. De Snap­dra­gon 425, 1 GB RAM en 8 GB op­slag­ruim­te zijn krap, maar An­droid Go moet daar snel op kun­nen draai­en. NFC en een vin­ger­af­druks­can­ner ont­bre­ken, de hoofd­ca­me­ra is een 8-me­ga­pixel­mo­del. Ster­ke pun­ten zijn de 4000mAh-ac­cu, waar­door een lan­ge ge­bruiks­tijd mo­ge­lijk is, en een be­schei­den prijs van 120 eu­ro.

De No­kia

5.1 met zijn me­ta­len be­hui­zing is het duur­ste mo­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.