Son­net eGFX Brea­ka­way Box (350 W)

C’t Magazine - - Test | Externe graphics met Thunderbolt 3 -

Het blauw ver­lich­te S-lo­go en de aan de bo­ven­zij­de af­ge­ron­de voor­zij­de heb­ben iets weg van de art­de­co­stijl. Het dun­ne blik van de af­dek­king aan de bo­ven­zij­de, die je naar ach­te­ren trekt om de be­hui­zing te ope­nen, komt wat min­der hoog­waar­dig over.

De bin­nen­zij­de van de bre­de be­hui­zing is eenvoudig vorm­ge­ge­ven en biedt veel ruim­te, met na­me in de breed­te. Zeer lan­ge gra­fi­sche kaar­ten als de Asus ROG Strix GTX 1080 Ti (30 cm) krijg je er met veel ge­doe net in. Aan­slui­tin­gen voor pe­ri­fe­re ap­pa­ra­ten zoek je ver­geefs.

Naast het ge­tes­te mo­del met 350W-voe­ding zijn er nog an­de­re va­ri­an­ten van Son­net be­schik­baar met 550 en 650 watt. Bo­ven­dien is er nog de of­fi­ci­ë­le de­vel­o­pers­be­hui­zing voor Mac-ont­wik­ke­laars. Stil zijn ze geen van al­len. Id­le kun je de ven­ti­la­tor al goed ho­ren aan­slaan. De Son­net-be­hui­zin­gen heb­ben wel een groot voor­deel voor Ap­ple-adep­ten: ze heb­ben de ze­gen van he­le­maal bo­ven ge­kre­gen en wor­den ex­pli­ciet ge­noemd op de com­pa­ti­bi­li­teits­lijst.

ruim op­ge­zet geen pe­ri­fe­rie-aan­slui­tin­gen re­la­tief duur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.