Wa­com In­tu­os M blue­tooth te­ken­ta­blet

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

Wil je op een no­te­book zon­der tou­ch­schr­een of op je pc te­ke­nen en schet­sen, dan sluit je een te­ken­ta­blet aan. We be­kij­ken de draad­lo­ze Wa­com In­tuous M.

Bij de Wa­com In­tu­os M zit een 1,5 me­ter lan­ge usb-ka­bel, maar die is al­leen voor op­la­den. De tablet wordt via blue­tooth ver­bon­den. Daar­door kun je hem na het op­la­den overal plaat­sen. Vol­le­dig op­ge­la­den moet de tablet min­stens 15 uur te ge­brui­ken zijn.

Dank­zij de door Wa­com ge­bruik­te tech­niek (elek­tro­mag­ne­ti­sche re­so­nan­tie) hoeft de pen niet op­ge­la­den te wor­den. Die is door het ont­bre­ken van bat­te­rij­en en een ac­cu lek­ker licht en is pret­tig om vast te hou­den. Hij is voor­zien van twee druk­knop­pen en her­bergt re­ser­ve­tips on­der een schroef­dop.

Het te­ken­op­per­vlak is iets klei­ner dan A5, wat pri­ma is voor niet-professioneel ge­bruik. De tablet is lek­ker dun, zo­dat je geen last hebt van de rand die aan de ach­ter­zij­de wat ho­ger is. Bo­ven het te­ken­op­per­vlak zit­ten vier (per ap­pli­ca­tie) pro­gram­meer­ba­re druk­knop­pen en een aan-uit­knop. Die zit­ten in een on­die­pe sleuf, waar­in je even­tu­eel de pen kunt leg­gen. Je kunt hem ook met iets meer moei­te in het Wa­com-lus­je ach­ter­op schui­ven. Heb je links­ach­ter de laad­ka­bel aan­ge­slo­ten, dan lukt dat al­leen van­af rechts.

Met 4096 druk­ni­veaus en een re­so­lu­tie van 2540 lpi (li­nes per inch) kun je fraaie re­sul­ta­ten be­rei­ken. Dat hangt ook af van je cre­a­ti­vi­teit en de soft­wa­re. Wa­com biedt en­ke­le pro­gram­ma's van Co­rel. De tablet is com­pa­ti­bel met Win­dows Ink uit de laat­ste Win­dows 10 fea­tu­re-up­gra­de. Hij is er ook met een zwart rand­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.