Bo­ven­dien:

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

Hoe werkt Sha­zam?

Sha­zam en an­de­re dien­sten kun­nen aan de hand van he­le kor­te au­dio­frag­men­ten van slech­te kwa­li­teit toch ach­ter­ha­len om wel­ke num­mers het gaat. Daar­bij ge­brui­ken ze akoes­ti­sche nger­prints en een ex­treem e ci­ën­te da­ta­ba­se. We la­ten zien hoe de ID's uit num­mers wor­den be­re­kend.

Gro­te 4K-mo­ni­to­ren

De meer dan acht mil­joen pixels van een 4K-mo­ni­tor la­ten vier keer zo­veel de­tails zien als een full-hd-scherm. Uit de test moet blij­ken of zo'n mo­ni­tor van rond de 400 eu­ro met een kijk­hoe­kon­af­han­ke­lijk pa­nel en er­go­no­misch mat scherm een aan­winst voor je (thuis)kan­toor is.

Het UEFI-com­pen­di­um

Pc's met UEFI in plaats van een BIOS zijn er al een jaar of tien. Des­on­danks tre­den daar nog vaak pro­ble­men mee op. Ons UEFI-com­pen­di­um ver­klaart wat UEFI an­ders maakt en waar­om het be­ter is, waar­bij we tips ge­ven hoe je veel voor­ko­men­de pro­ble­men op kunt los­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.