And do­ne

C’t Magazine - - Lifestyle -

An­droid / iOS (gra­tis) Ga­mi­fi­ca­ti­on werkt voor veel men­sen bij­zon­der goed als hulp­mid­del bij het aan­le­ren van goe­de of af­le­ren van slech­te ge­woon­tes. De app

Do­ne: A Sim­ple Ha­bit Trac­ker helpt bij het log­gen en toont de sta­tis­tie­ken, waar­door je een goe­de win­ning-streak van wat kop­pen kof­fie min­der per dag zo lang mo­ge­lijk door wilt la­ten lo­pen. Per doel zie je ook de pro­gres­sie, voor waar­door je nog een ex­tra schop on­der je ach­ter­werk krijgt om je best te doen. Je doe­len zijn vol­le­dig te cus­to­mi­zen via on­der meer wel of geen re­min­ders en op wel­ke da­gen je wilt trac­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.