Se­a­ga­te Sky­hawk

C’t Magazine - - Test | Surveillanceschijven -

Se­a­ga­tes een­vou­dig­ste Sky­hawk­se­rie is af­ge­leid van de schij­ven voor een NAS. Ver­schil­len­de tech­ni­sche ge­ge­vens ko­men daar­mee over­een, waar­on­der de tril­lings­sen­so­ren die de vi­bra­ties her­ken­nen van om­rin­gen­de schij­ven en hel­pen om de kop­pen op het juis­te spoor te hou­den.

Dank­zij een toe­ren­tal van ge­mid­deld 7200 min-1 zijn de schij­ven snel. Het 10TB-mo­del is met 250 MB/s bij het le­zen zelfs een van de snel­ste 3,5inch har­de schij­ven die we ooit ge­test heb­ben. Het 4TB-mo­del is door een la­ger toe­ren­tal wat tra­ger, maar wordt ook het minst warm.  snel

 4TB-mo­del wat lang­za­mer  hoog ver­bruik 8TB-mo­del

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.