To­s­hi­ba S300

C’t Magazine - - Test | Surveillanceschijven -

Ei­gen­lijk be­staat de S300-se­rie uit uit­een­lo­pen­de mo­del­len. De 4TB- en 5TB-mo­del­len draai­en met een toe­ren­tal van 5400 min-1, de gro­te­re met een snel­heid van 7200 min-1. Dat is de re­den dat het maxi­maal aan­tal on­der­steun­de ca­me­ra's bij het test­mo­del slechts 32 was, ter­wijl dit bij de gro­te­re ca­pa­ci­tei­ten 64 is.

Uit het la­ge­re toe­ren­tal volgt ook een la­ge­re da­ta­snel­heid. Die is bij de bin­nen­ste sec­to­ren even hoog als bij de lang­zaam draai­en­de Pur­ple­schij­ven, maar bij ge­lijk­tij­dig le­zen en schrij­ven is de snel­heid dui­de­lijk la­ger dan bij die schij­ven.  voor­de­lig  klei­ne ca­pa­ci­tei­ten lang­zaam  la­ge be­last­baar­heid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.