JBL T450BT

C’t Magazine - - Test | Goedkope Bluetooth-hoofdtelefoons -

Dit is echt een voor­beeld van un­der­sta­te­ment: de JBL T450BT heeft op zich geen en­kel op­val­lend de­signele­ment, maar het pret­tig on­op­val­len­de ont­werp is maar 149 gram licht. De be­die­nings­knop­pen kun je mak­ke­lijk op de tast vin­den.

Ook qua ge­luid be­viel de JBLhoofd­te­le­foon ons uit­ste­kend. Al­le tes­ters wa­ren het er­over eens dat de JBL sa­men met de Skull­can­dy Grind het bes­te ge­luid had van al­le ge­tes­te hoofd­te­le­foons. We wa­ren voor­al on­der de in­druk van het af­ge­me­ten, veer­krach­ti­ge en ra­ke bas­ge­luid. Als je nog op­let­ten­der naar de­tails gaat luis­te­ren, klinkt de JBL T450BT in het hoog zelfs nog iets pre­cie­zer dan de Grind. Maar daar­bij gaat het echt om mi­ni­ma­le ver­schil­len.

Ook op an­de­re pun­ten valt er wei­nig aan te mer­ken op het met 40 eu­ro wel erg voor­de­li­ge ap­pa­raat. De blue­toot­h­ver­bin­ding werkt zon­der uit­val­lers en het draag­com­fort is erg pret­tig. De ac­cu­duur van 12 uur is goed. De oor­kus­sens zit­ten wel vrij strak op je oren, waar­door het ge­luid van bui­ten ster­ker ge­dempt wordt dan bij de an­de­re hoofd­te­le­foons. We ver­moe­den dat die ster­ke klem­ming me­de bij­draagt aan de goe­de bas­weer­ga­ve.

Wat goed klinkt, kan in het ver­keer ech­ter ge­vaar­lijk zijn. Daar­om zou­den we niet aan­ra­den om de JBL op de fiets te dra­gen of als je je in het ver­keer be­geeft. Als je hem daar­bij toch op­zet, zorg dan dat een van je oren niet he­le­maal wordt be­dekt, zo­dat je an­der ver­keer kunt ho­ren aan­ko­men.  goed ge­luid  zit pret­tig  schermt erg af

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.