So­ny WH-CH500

C’t Magazine - - Test | Goedkope Bluetooth-hoofdtelefoons -

De So­ny­hoofd­te­le­foon is op zich niet be­paald slecht af­ge­werkt, maar voor een pro­duct van de­ze be­ken­de Ja­pan­se fa­bri­kant wel een beet­je on­zorg­vul­dig. So­ny heeft bij­voor­beeld be­zui­nigd op de pol­ste­ring van de hoofd­beu­gel, wat op een glad­de sche­del on­pret­tig kan aan­voe­len. De hoofd­te­le­foon zit aan­ge­naam strak op de oren, maar schermt niet zo goed af als bij­voor­beeld de JBL T450BT.

Het ge­luid is net zo min op­drin­ge­rig als het ui­ter­lijk. Je krijgt een keu­rig, niet over­dre­ven laag en een hel­der mid­den en hoog. De So­ny klinkt bij­na even goed als de 'kop­lo­pers' van JBL en Skull­can­dy, maar die bie­den over het ge­heel ge­no­men toch wel wat vol­ler klank­beeld.

De be­die­nings­knop­pen op de hoofd­te­le­foon zijn een beet­je las­tig op de tast te vin­den, maar na wat oe­fe­ning kun je ze blin­de­lings be­die­nen.

Ook wat de ge­spreks­kwa­li­teit bij het bel­len be­treft heb­ben we niets te kla­gen, het ap­pa­raat bood tij­dens de test ze­ker de bes­te ver­staan­baar­heid.

Echt ge­wel­dig is wel de lan­ge ac­cu­duur. De CH500 houdt het maar liefst zo'n 42 uur vol.

Oor­spron­ke­lijk zou­den we ook de MDR-ZX330BT van So­ny in de­ze test mee­ne­men, maar die leek uit­ein­de­lijk toch wel te veel op de­ze CH500. Het eni­ge ver­schil is dat de ac­cu­duur twee uur lan­ger is en be­die­nings­knop­jes wat prie­ge­li­ger zijn.  zit erg pret­tig  pri­ma ge­luid  lan­ge ac­cu­duur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.