Check­list voor con­tro­le van iOS-ap­pa­ra­ten

C’t Magazine - - Praktijk | Smartphone-spionage: iOS -

Is het ap­pa­raat up-to-da­te?

Con­tro­leer op jail­break Zijn ex­tra pro ie­len of su­per­vi­sie­mo­dus aan­we­zig? In­stel­lin­gen/Pri­va­cy: ver­dach­te apps ver­wij­de­ren Con­tro­leer de­len met Ap­ple-vrien­den Blok­keer webtoe­gang van mes­sen­ger-apps Wij­zig wacht­woor­den van ge­bruik­te dien­sten (Fa­ce­book en der­ge­lij­ke) Con­tro­leer en be­vei­lig Ap­ple-ac­count (2FA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.