HP Spectre Fo­lio hy­bri­de

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

De nieu­we Spectre Fo­lio is een hy­bri­de no­te­book met een 13,3"-tou­chs­creen. Hij werkt an­ders dan an­de­re hy­bri­des, want hij heeft twee ge­schei­den schar­nie­ren waar­mee je het scherm naar vo­ren haalt en over het toet­sen­bord schuift. Er is door HP aar­dig wat leer ge­bruikt: de pols­steun, de on­der­kant en de bui­ten­kant van het dek­sel zijn van leer. Dat is geen hoes die je los zou kun­nen ha­len. Ach­ter­aan zit het leer wat los­ser, net als bij een ge­bon­den boek, de bui­ten­kant van het dek­sel heeft sier-na­den.

De Spectre Fo­lio is er in twee kleu­ren: cog­nac met een grij­ze bin­nen­kant en bor­deaux­rood met zil­ver­kleu­rig alu­mi­ni­um. HP sluit niet uit dat er nog ex­tra kleu­ren bij ko­men. De 2-in-1 heeft een ge­wicht van 1,45 ki­lo en is 15 mil­li­me­ter dik.

De Fo­lio is vol­le­dig pas­sief ge­koeld en de ap­pa­ra­ten be­vat­ten Co­re i-cpu's van de acht­ste ge­ne­ra­tie. Het gaat niet om de U-mo­del­len die je vaak bij no­te­books ziet, maar om de min­der krach­ti­ge Y-mo­del­len (Am­ber La­ke-Y). Als scherm kun je kie­zen uit full hd en 4K. Qua ge­heu­gen kun je tot 16 GB LPDDR3-ge­heu­gen gaan, met maxi­maal 2 TB aan ssd-op­slag. Een sty­lus wordt mee­ge­le­verd. Het no­te­book is ver­krijg­baar van­af ja­nu­a­ri met een prijs van­af 1600 eu­ro voor het wi­fi­mo­del. Voor de 4G-va­ri­an­ten moet je 200 eu­ro ex­tra be­ta­len. (avs)

De HP Spectre Fo­lio is vrij­wel com­pleet be­dekt met leer en heeft een uniek schuif­sys­teem voor het wis­se­len naar de ta­blet-mo­dus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.