In­for­ma­tie­voe­ding

C’t Magazine - - Test | 4K-monitor, Voeding met meettechniek, PCIe- -

De pc-voe­ding NZXT E500 le­vert naast stroom ook meet­re­sul­ta­ten via usb. Dat kan hel­pen bij het zoe­ken naar fou­ten.

De ATX-voe­ding NZXT E500 le­vert via los te kop­pe­len, mo­du­lai­re ka­bels tot maxi­maal 500 watt. Zijn in­ge­bouw­de meet­mo­du­le sluit je aan op een USB 2.0-he­a­der op het moe­der­bord. Maar let wel goed op: de be­tref­fen­de ka­bel past niet op een USB 3.0-aan­slui­ting.

De Win­dows 10-soft­wa­re NZXT CAM laat je on­der meer de span­ning, de stroom en het ver­mo­gen van de af­zon­der­lij­ke span­nings­lij­nen zien. De waar­den we­ken min­der dan vijf pro­cent af van on­ze me­tin­gen.

NZXT's CAM wil voor het com­ple­te func­tie­aan­bod wel dat je je eerst re­gi­streert en toe­gang hebt tot de cloud. De me­tin­gen van de voe­ding krijg je ech­ter ook voor je neus zon­der dat je die moei­te hoeft te doen.

Bij ho­ge be­las­ting haalt de E500 een ef­fi­ci­ën­tie van 90 pro­cent, wat ge­noeg is voor het pre­di­caat 80 Plus Gold. Bij wei­nig be­las­ting zijn de ver­lie­zen wat gro­ter dan bij veel con­cur­ren­ten. De ven­ti­la­tor blijft tot aan een ge­mid­del­de be­las­ting vrij stil, maar bij vol­le­di­ge be­las­ting maakt hij best wel een hoop ge­luid: 2,2 so­ne.

De NZXT E500 is een ef­fi­ci­ën­te, flexi­be­le voe­ding. De meet­func­tie zal ech­ter maar voor een paar ko­pers de meer­prijs waard zijn.

NZXT E500

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.