Ssd met 96 la­gen

C’t Magazine - - Test | 4K-monitor, Voeding met meettechniek, PCIe- -

To­s­hi­ba's NVMe-ssd XG6 is de eer­ste ssd die met 3D-flash­ge­heu­gen met 96 la­gen werkt. Dat ge­heu­gen maakt de ssd ra­zend­snel.

De M.2-ssd in het ge­brui­ke­lij­ke 2280-for­maat past in de mees­te desktop-pc's en no­te­books met een M.2-slot, als dit via PCIe ver­bon­den is. Het BiCS4 ge­noem­de ge­heu­gen komt van een ge­meen­schap­pe­lij­ke pro­duc­tie van To­s­hi­ba en WD.

Het 3D-NAND-flash­ge­heu­gen wordt nu ge­sta­peld tot 96 la­gen, waar­bij el­ke cel 3 bits op kan slaan (TLC, Tri­ple Le­vel Cell). Een ca­pa­ci­teit van 1 TB vergt slechts twee flas­hchips. To­s­hi­ba doet ove­ri­gens geen uit­spra­ken over de ge­bruik­te con­trol­ler. Die zit ver­bor­gen on­der een ko­pe­ren af­dek­plaat om de warm­te af te voe­ren.

Het nieu­we ge­heu­gen laat zijn po­ten­tie zien bij de da­ta­snel­he­den: met meer dan 3,2 GB/s bij het se­quen­ti­eel le­zen en bij­na 2,8 GB/s bij het schrij­ven zit de XG6 in de ab­so­lu­te top­li­ga van de PCIe-ssd's en haalt on­ge­veer het ni­veau van een Sams­ung 970 Evo. Bij toe­gang tot random adres­sen haalt hij maxi­maal 325.000 IOPS bij het le­zen, en bij het schrij­ven net 200.000 – wat voor desktop­toe­pas­sin­gen dui­de­lijk meer dan ge­noeg is. Het ener­gie­ver­bruik is id­le on­ge­veer 3,1 watt, on­der be­las­ting wordt dat rond de 5 watt.

To­s­hi­ba stuur­de ons voor de­ze test een pre­vie­w­ver­sie, de mas­sa­pro­duc­tie zal be­gin vol­gend jaar be­gin­nen. De prijs is nog on­be­kend, maar de XG6 zou wel eens een goed al­ter­na­tief voor Sams­ungs 970 Evo en de WD Black kun­nen zijn.

To­s­hi­ba XG6

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.