Mi­ni-klas­sie­ker

C’t Magazine - - Lifestyle -

So­ny zal wel heb­ben ge­dacht: be­ter goed ge­jat dan slecht ver­zon­nen. Het Ja­pan­se be­drijf heeft voor eind dit jaar (3 de­cem­ber als het mee­zit) de PlaySta­ti­on Clas­sic aan­ge­kon­digd. De ori­gi­ne­le PlaySta­ti­on zag het le­vens­licht in 1994. De klei­ne ver­sie van die klas­sie­ker krijgt 20 ga­mes mee­ge­le­verd, waar­on­der Fi­nal Fan­ta­sy VII, Tek­ken 3, Jum­ping Flash, Rid­ge Ra­cer Ty­pe 4 en Wild Arms. De mi­ni-ver­sie is maar liefst 45 pro­cent klei­ner dan zijn full­si­ze broer. De con­so­le wordt ge­le­verd met een hd­mi-ka­bel om het op je tv of mo­ni­tor aan te slui­ten, een usb-ka­bel voor het op­la­den en twee klas­sie­ke con­trol­lers. Je moet wel zelf voor een adap­ter zor­gen om die usb-ka­bel te kun­nen ge­brui­ken (5V, 1,0 A). De ko­men­de maan­den gaat So­ny meer be­kend­ma­ken over de ove­ri­ge ti­tels die ver­krijg­baar moe­ten gaan wor­den. Het is al mo­ge­lijk om de Clas­sic te pre-or­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.